دعاوی خانواده

صفحه اصلی/دعاوی خانواده

وعده قبل از عقد نکاح تعهد ایجاد نمی کند.

2022-09-20T15:20:55+04:30

وعده قبل از عقد نکاح تعهد ایجاد نمی کند. در خواستگاری توافق پسر و دختر یا خانواده های دو طرف درباره نکاح یا ازدواج آتی ایجاد تعهد و حتی مشروعیت رابطه زناشویی ایجاد نمی کند. طبق قانون مدنی وعده ازدواج، ایجاد علقه زوجیت نمی کند. اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین

وعده قبل از عقد نکاح تعهد ایجاد نمی کند.2022-09-20T15:20:55+04:30

نکاتی در رابطه با مهریه بالای 110 سکه

2022-09-20T15:20:29+04:30

نکاتی در رابطه با مهریه بالای 110 سکه مهریه بالای 110 سکه با معرفی و توقیف اموال نظیر ملک، دارایی، حساب بانکی، حقوق دریافتی ماهانه و ... قابل وصول است. همچنین مهریه پس از فوت زن توسط ورثه و پس از فوت شوهر توسط زن از اموال باقیمانده شوهر قابل وصول است. به

نکاتی در رابطه با مهریه بالای 110 سکه2022-09-20T15:20:29+04:30

نکات حقوقی در رابطه با وصیت

2022-09-20T15:19:47+04:30

نکات حقوقی در رابطه با وصیت همه افراد می توانند اموال خود را تا قبل از مرگ مورد استفاده قرار دهند و در عین حال هنگام زنده بودن همان اموال را به شخصی انتقال دهند (البته از نظر قانون فقط خرید و فروش نیست بلکه شامل صلح و موارد دیگری از قراردادها نیز

نکات حقوقی در رابطه با وصیت2022-09-20T15:19:47+04:30
Go to Top