درباره دفتر وکالت دکتر زهره وند

ما کی هستیم و چگونه کار می کنیم؟

_

هدف این دفتر وکالت رفع مشکلات حقوقی و قضایی اشخاص با همکاری وکلای متخصص و متبحر تحت مدیریت دکتر زهره وند در زمینه های مختلف می باشد با استفاده از دانش تخصصی حقوقی بوده که سال ها مشغول فعالیت می باشد. هدف این دفتر وکالت رفع مشکلات حقوقی و قضایی اشخاص با همکاری وکلای متخصص و متبحر تحت مدیریت دکتر زهره وند در زمینه های مختلف می باشد با استفاده از دانش تخصصی حقوقی بوده که سال ها مشغول فعالیت می باشد.

هدف این دفتر وکالت رفع مشکلات حقوقی و قضایی اشخاص با همکاری وکلای متخصص و متبحر تحت مدیریت دکتر زهره وند در زمینه های مختلف می باشد با استفاده از دانش تخصصی حقوقی بوده که سال ها مشغول فعالیت می باشد.

 

هدف این دفتر وکالت رفع مشکلات حقوقی و قضایی اشخاص با همکاری وکلای متخصص و متبحر تحت مدیریت دکتر زهره وند در زمینه های مختلف می باشد با استفاده از دانش تخصصی حقوقی بوده که سال ها مشغول فعالیت می باشد.

پرونده های

ملکی و حقوقی و کیفری

 

قبول کلیه پرونده های ملکی و حقوقی و کیفری قبول کلیه پرونده های ملکی و حقوقی و کیفری قبول کلیه پرونده های ملکی و حقوقی و کیفری قبول کلیه پرونده های ملکی و حقوقی و کیفری

مشاوره در زمینه پرونده های حقوقی

و تنظیم قراردادهای ملکی

 

ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه پرونده های حقوقی و روند اجرا و قوانین مربوط به آن و تنظیم قرارداد های رسمی ملکی در دفتر وکالت دکتر زهره وند به صورت کامل انجام می شود

تدریس

دروس حقوقی

 

تدریس دروس حقوقی به صورت عملی و تئوری با کار برروی پروژه زیر نظر دکتر زهره وند در دفتر وکالت ایشان صورت میگیرد تا علاوه بر اشنایی بیشتر، افراد متخصص را نیز در این حوزه پرورش دهند