وکیل شرکت های تجاری

وکیل شرکت های تجاری یکی از مهم ترین تخصص های عرصه ی وکالت است که به دنبال گسترش فعالیت های تجاری شکل گرفته است. از گذشته های دور تجارت به عنوان یکی از ارکان زندگی بشری شناخته شده است و با توسعه ی ارتباطات انسانی، شاهد تحولات گسترده ای در این حوزه هستیم. بخش مهمی از این تحولات به ساختار و فرآیند امور تجاری باز می گردد که در قالب شرکت های تجاری جریان دارد. قوانین متعددی که در این راستا به تصویب رسیده اند نیز بر اهمیت و تخصصی بودن این حوزه تأکید دارد.

دنیای حقوق همیشه به موازات تحولات بشری در جریان است و از آن تأثیر می پذیرد. از این رو حوزه ای تخصصی و نوپا در زمینه ی امور تجاری پدید آمد که به نام وکیل شرکت های تجاری شناخته شد. امروزه کمتر تاجری است که بر اهمیت و جایگاه این تخصص واقف نباشد. وکیل شرکت های تجاری در حیطه های مختلفی از امور تجاری می تواند نقش آفرینی کند و در پیشبرد بهتر امور و فعالیت های تجاری افراد تأثیرگذار باشد. در ادامه با ما همراه باشید.

وکیل شرکت های تجاری چه کسی است؟

با گسترش و توسعه ی مراودات و ارتباطات انسانی بسیاری از امور حیاتی بشر از جمله تجارت و داد و ستد وارد مرحله ی جدیدی شد که تا پیش از این چندان موضوعیت نداشت و مطرح نبود. یکی از این تأسیسات حقوقی جدید شرکت های تجاری می باشند که به دلیل جنبه های حقوقی متعدد خود بسیار حائز اهمیت هستند و از پیچیدگی های فنی و حقوقی زیادی برخوردار می باشند.

از سوی دیگر امروزه حجم انبوهی از قوانین و مقررات تجاری مرتبط با این شرکت ها و مسائل حقوقی آنها وجود دارد که این حوزه را به یک حوزه ی تخصصی تبدیل کرده است.

وکیل شرکت های تجاری یکی از شاخه های تخصصی دنیای حقوق می باشد که به صورت متمرکز و تخصصی پیرامون شرکت های تجاری و امور حقوقی مرتبط با آنها فعالیت می کند. تسلط و اشراف کامل بر قوانین و مقررات این حوزه یکی از مهم ترین ویژگی های وکیل شرکت های تجاری به حساب می آید. ساختار شرکت های تجاری حسب مورد متفاوت بوده و از ماهیت های گوناگونی برخوردارند که هر یک دارای آثار تبعات حقوقی متعددی می باشند.

این تفاوت ها سبب گردیده تا شاهد دایره ی وسیعی از قوانین در این حوزه باشیم. بالتبع پرونده های این حوزه با پیچیدگی های بسیاری همراه می باشند و این روند رسیدگی به آنها را تخصصی تر می کند.

در حال حاضر حجم انبوهی از پرونده های مرتبط با امور و دعاوی شرکت های تجاری در مراجع قضایی مطرح است که لزوم حضور وکیل شرکت های تجاری را به شکل بهتری نشان می دهد. وکیل شرکت های تجاری با پیگیری مستمر و تسلط بر قوانین و مقررات این حوزه  می تواند روند رسیدگی به دعاوی شرکت های تجاری را تسریع بخشد و در صدور احکام مقتضی از سوی دادگاه بسیار تأثیرگذار باشد.

وکیل شرکت های تجاری

شرکت های تجاری

شرکت های تجاری برای نخستین بار در قانون تجارت مصوب سال 1303 مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. شرکت تجاری حاصل مشارکت دو یا چند نفر است که در رابطه با فعالیت های تجاری و سود و زیان ناشی از آن با یکدیگر مشارکت داشته و به فعالیت تجاری و اقتصادی می پردازند. از نظر قانون تجاری ایران شرکت های تجاری می توانند به اشکال گوناگونی تأسیس گردند که هر یک از ساختار های منحصر به فردی برخوردار بوده و به منظور اهداف خاصی در نظر گرفته شده است. از مهم ترین انواع شرکت های تجاری می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • شرکت با مسئولیت محدود
  • شرکت سهامی عام
  • شرکت سهامی خاص
  • شرکت تضامنی
  • شرکت مختلط سهامی
  • شرکت مختلط غیرسهامی
  • شرکت تعاونی

در حال حاضر بسیاری از افراد جامعه برای آغاز فعالیت های تجاری و اقتصادی خود به تأسیس و راه اندازی شرکت تجاری نیاز دارند. به همین دلیل شاهد فعالیت تعداد بی شماری از شرکت های تجاری در زمینه های مختلف هستیم. ساختار های متفاوت این شرکت ها در کنار قوانین خاصی که برای هر یک از آنها وضع شده، وضعیت های پیچیده و غیرقابل پیش بینی را در رابطه با شرکت های تجاری به وجود آورده است. به همین دلیل دعاوی این حوزه نسبت به سایر حوزه ها پیچیده تر بوده و از نظر ابعاد حقوقی گسترده تر است.

وکیل قراردادهای تجاری

بخش مهمی از فعالیت های تجاری دنیای امروز بر پایه ی مذاکرات تجاری و توافقات دو جانبه ی افراد شکل می گیرد. در این میان قرارداد های تجاری نقش بسیار مهمی را ایفا کرده و به عنوان بخش جدایی ناپذیر ایمور تجاری و اقتصادی شناخته می شوند. قرارداد های تجاری توافقات مکتوبی هستند که با پذیرش و امضای طرفین قرارداد همراه بوده و حاوی بند ها و مفاد متعددیست که تعهدات هر یک از طرفین قرارداد را نشان می دهد.

لازم به ذکر است که تمامی قرارداد های تجاری از نظر قانونی لازم الاجرا بوده و انجام تعهدات آن برای هر یک از طرفین قرارداد الزامیست. بدیهی است که در صورت هرگونه تخلف و عدم انجام تعهدات برای طرف مقابل حق اعتراض، شکایت و همچنین دریافت خسارت از لحاظ قانونی امکانپذیر می باشد.

قرارداد های تجاری با نکات و جزئیات قانونی بسیار زیادی همراه هستند که در رابطه با تنظیم آنها بایستی مورد توجه قرار بگیرند. از سوی دیگر تنظیم و نگارش قرارداد های تجاری و تعیین مفاد آن امری تخصصی به شمار می رود که با نکات حقوقی زیادی همراه می باشد. وکیل قرارداد های تجاری تخصصیست که در این رابطه شکل گرفته و به صورت تخصصی پیرامون تنظیم قرارداد های تجاری و امور مرتبط با آن فعالیت می کند.

نکته ی مهم دیگری که بایستی به آن اشاره کنیم، ارائه ی راهکارهای قانونی و مشاوره های حقوقی قبل از تنظیم قرارداد های تجاری توسط وکیل شرکت های تجاری می باشد که به تجار کمک می کند با دیدی وسیع تر و آگاهانه تر وارد میدان مذاکره شوند.

وکیل شرکت های تجاری

وکیل شرکت های تجاری سرمایه ای

مهم ترین مسأله ای که در رابطه با شرکت های تجاری سرمایه ای مورد توجه قرار می گیرد، میزان سرمایه ی شرکت است. در واقع افرادی که اقدام به تأسیس شرکت های تجاری سرمایه ای کرده اند و به اصطلاح به عنوان شرکای شرکت شناخته می شوند، به میزان سرمایه ای که برای شرکت اختصاص داده اند، مسئول شناخته می شوند. تقسیم سود و زیاد شرکت نیز بر اساس میزان سرمایه ی هر یک از شرکا صورت می پذیرد.

شرکت های تجاری سرمایه ای از لحاظ ساختار و ویژگی ها با نکات بسیار زیادی همراه می باشند و جزئیات قانونی متعددی را در بر می گیرند. وکیل شرکت های تجاری سرمایه ای با تسلط کامل بر مقررات و قوانینی که در این رابطه وجود دارد به صورت تخصصی در این حوزه فعالیت می کند و با ارائه ی راهکارهای قانونی صحیح می تواند تمامی امور و دعاوی این حوزه را شکل تخصصی پیش ببرد.

وکیل شرکت های تجاری شخصی

اعتبار شرکا مهم ترین نکته ای است که در رابطه با شرکت های تجاری شخصی وجود دارد. شرکت های تجاری شخصی بر پایه ی شخصیت حقیقی شرکای آن شکل گرفته و به لحاظ اعتبار خود از مسئولیت نامحدودی در برابر اشخاص ثالث برخوردار می باشند. شرکت های تجاری شخصی به لحاظ ساختار و ویژگی های حقوقی متفاوت با سایر شرکت های تجاری هستند و از ابعاد حقوقی مختلفی می توان به آن نگریست. از مهم ترین شرکت های تجاری شخصی می توان به شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تصامنی و شرکت نسبی اشاره نمود.

وکیل شرکت های تجاری شخصی تخصصیست که در این رابطه شکل گرفته و بر تمامی ابعاد حقوقی اینگونه شرکت های تجاری مسلط است.

وکیل شرکت های تجاری مختلط

از نظر حقوقی شرکت مختلط به این معناست که یک یا چند نفر شریک با مسئولیت نامحدود که از نوع تضامنی به حساب می آید در کنار شریک یا شرکایی با مسئولیت محدود، اقدام به تأسیس شرکت تجاری نمایند. بدیهی است که در چنین شرایطی مجموعه ای از قوانین و مقررات حقوقی مختلف بر آن حکمفرما بوده و چنین شرکت هایی متقاضیان خاصی هم دارد. در واقع چنین شرکت هایی کاربرد های محدودی دارند و با توجه به ویژگی مختلط بودن آن، قوانین و مقررات ویژه ای نیز برای آن در نظر گرفته شده است.

وکیل شرکت های تجاری مختلط به صورت تخصصی در این حوزه فعالیت می کند و از پیچیدگی های امور و دعاوی مرتبط با آن آگاه است. از این رو به شکل بهتری می تواند دعاوی شرکت های تجاری مختلط با پیش ببرد و بهترین نتایج را برای آن رقم بزند.

وجوه افتراق شرکت های مدنی و تجاری از دیدگاه وکیل شرکت های تجاری

شرکت های مدنی و تجاری از نظر ماهیت و کاربرد دارای تفاوت های بسیار زیادی هستند. در یک تعریف ساده شرکت های مدنی میان دو یا چند نفر از افراد با هدف انجام فعالیت هایی مشترک به صورت شراکتی تأسیس می گردد. کسب و کار ها و امور مختلفی در شرکت های مدنی مورد توجه شرکا قرار می گیرد که تمامی اعضای آن در سود و زیان این فعالیت ها به یک اندازه شریک می باشند.

از مهم ترین انواع شرکت های مدنی می توان به شرکت های انتفاعی و غیرانتفاعی اشاره نمود که در زمینه های مختلفی به فعالیت می پردازند. متذکر می شویم که هدف از تأسیس و راه اندازی شرکت های مدنی همیشه تجارت و کسب سود تجاری نیست.

شرکت های تجاری به منظور کسب سود و عملیات بازرگانی و با هدف تقسیم سود و زیان تجاری ناشی از آن بین دو یا چند نفر شریک تجاری تشکیل می گردند. از مهم ترین شرکت های تجاری می توان به شرکت تجاری سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود و چند شرکت دیگر اشاره نمود. نکته ی مهمی که در تمامی شرکت های تجاری به چشم می خورد، فعالیت های بازرگانی و اقتصادی شرکت است که می تواند در قالب داد و ستد و تجارت انواع کالا و خدمات صورت پذیرد.

با توجه به کارکرد و اهداف شرکت های تجاری، قانونگذار پاره ای قوانین و مقررات مهم را برای چنین شرکت هایی در نظر گرفته که به آن نظم می بخشد و در جلوگیری از تضییع حقوق شرکا بسیار حائز اهمیت است. وکیل شرکت های تجاری بر تمامی جنبه های حقوقی این شرکت ها تسلط دارد و با ارائه ی دقیق ترین و بهترین راهکارهای حقوقی می تواند شما را در تمامی مراحل همراهی کند.

نقش وکیل در شرکت های تجاری و موسسات

در حال حاضر شرکت ها و موسسات تجاری به منظور اهداف گوناگون و مختلفی تشکیل می شوند. هر یک از این شرکت ها دارای ماهیت متفاوتی می باشند و بالتبع کارکرد های مختلفی را نیز دارا هستند. در حال حاضر بسیاری از شرکت ها و موسسات تجاری به عنوان بستری برای فعالیت های اقتصادی و تجاری افراد شناخته می شوند. از این رو با جنبه های مختلفی همراه هستند و مورد حمایت قانونگذار قرار دارند. به همین دلیل  طیف وسیعی از قوانین و مقررات بر این حوزه حاکم است که همین امر بر پیچیدگی مسائل حقوقی صاحبات کسب و کار و شرکت های تجاری افزوده است.

از سوی دیگر به دنبال گسترش فعالیت های تجاری افراد در زمینه های گوناگون و افزایش شمار شرکت های تجاری، بروز اختلافات و دعاوی حقوقی تجاری چندان دور از ذهن نیست. بنابراین از هر جهت که بنگریم با یک حوزه ی تخصصی مواجه هستیم که اهمیت و نقش وکیل شرکت های تجاری را بهتر و بیشتر نمایان می کند.

وکیل شرکت های تجاری

نقش وکیل متخصص در دعاوی شرکت های تجاری

شرکت های تجاری بستری برای کسب و کار و تجارت شناخته می شوند که بر پایه ی ارتباطات افراد با یکدیگر شکل گرفته است. طبیعی است که در چنین شرایطی ممکن است اختلافات و دعاوی مختلفی را شاهد باشیم. به خصوص در بحث شرکت های تجاری که تعداد قابل توجهی از پرونده های دعاوی تجاری را به خود اختصاص داده اند.

پیچیدگی و تخصصی بودن دعاوی شرکت های تجاری همواره روند رسیدگی به این پرونده ها را با موانع و محدودیت هایی مواجه کرده است. اما بسیاری از این موانع و محدودیت ها را می توان با حضور وکیل شرکت های تجاری از میان برداشت و روند رسیدگی به پرونده را تسهیل نمود. اطاله ی دادرسی نیز یکی از مشکلاتیست که در رابطه با بسیاری از دعاوی شرکت های تجاری به چشم می خورد و موجب طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده می گردد. وکیل شرکت های تجاری با تکیه بر دانش و تخصص خود می تواند ضمن جلوگیری از اطاله ی دادرسی پرونده ی شما، بهترین نتایج را در کوتاه ترین زمان برای آن رقم بزند.

دکتر زهره وند با سال ها فعالیت متمادی و مطالعات مستمر در عرصه ی وکالت دعاوی شرکت های تجاری و امور مرتبط با آن از سوابقی درخشان و تجاربی ارزنده در این حوزه برخوردار است. دفتر حقوقی دکتر زهره وند در شمیرانات تهران واقع گردیده و با تیمی از وکلای متخصص و باتجربه در زمینه ی دعاوی تجاری آماده ی ارائه ی کلیه ی خدمات حقوقی به شما هموطنان عزیز در داخل و خارج ایران می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *