دعاوی طلاق

صفحه اصلی/دعاوی طلاق

وعده قبل از عقد نکاح تعهد ایجاد نمی کند.

2022-09-20T15:20:55+04:30

وعده قبل از عقد نکاح تعهد ایجاد نمی کند. در خواستگاری توافق پسر و دختر یا خانواده های دو طرف درباره نکاح یا ازدواج آتی ایجاد تعهد و حتی مشروعیت رابطه زناشویی ایجاد نمی کند. طبق قانون مدنی وعده ازدواج، ایجاد علقه زوجیت نمی کند. اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین

وعده قبل از عقد نکاح تعهد ایجاد نمی کند.2022-09-20T15:20:55+04:30

نکاتی در رابطه با طلاق توافقی

2022-09-20T15:15:52+04:30

نکاتی در رابطه با طلاق توافقی زمانی که زوجین هر دو به جدایی تمایل دارند گزینه طلاق توافقی مطرح می شود. این نوع طلاق از سایر موارد آسان تر است. دو طرف در مورد کلیه حقوق از جمله نفقه، مهریه، جهیزیه و غیره با یکدیگر به تفاهم و نظر مشترک می رسند که

نکاتی در رابطه با طلاق توافقی2022-09-20T15:15:52+04:30

تفاوت مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه

2022-09-20T15:15:44+04:30

تفاوت مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه مهریه ای است که به موجب آن مرد در هنگام عقد متعهد به پرداخت آن به همسر خود می شود که می تواند هر نوع مالی باشد مشروط به اینکه ارزش اقتصادی داشته باشد. منظور از مهریه عندالمطالبه مهریه ای است که خانم هروقت بخواهد می تواند از

تفاوت مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه2022-09-20T15:15:44+04:30
Go to Top