نحوه محاسبه نفقه زن از دیدگاه وکیل خانواده + 4 نکته مهم

نحوه محاسبه نفقه زن همواره سؤالات متعددی به همراه داشته و با نکات قانونی زیادی همراه می باشد. نفقه به عنوان یکی از مهم ترین حقوق مالی زن در طول دوران زندگی مشترک آنها به حساب می آید و پرداخت آن جزء یکی از وظایف اصلی مرد شناخته می شود. زندگی زناشویی وظایف و حقوق متقابل زیادی را برای زوجین به وجود می آورد. شرایطی مشابه با یک قرارداد دوجانبه که در صورت هر گونه ... ادامه مطلب
نفقه زن

نفقه زن و شرایط آن از دیدگاه وکیل خانواده + 4 نکته ی مهم

نفقه زن یکی از حقوق مالی او به حساب می آید و پرداخت آن به عنوان یکی از مهم ترین وظایف شوهر در طول زندگی مشترک شناخته می شود. نفقه موضوعی با ابعاد گسترده است و موارد متعددی را در بر می گیرد. حتی فرزندان نیز از حق نفقه برخوردار می باشند. امروزه نفقه بخش عمده ای از پرونده های دعاوی خانواده را به خود اختصاص داده و موضوعیست که درهر مرحله ای از زندگی ... ادامه مطلب