مطالبه اجور معوقه

مطالبه اجور معوقه ملک مسکونی + 4 نکته ی مهم

مطالبه اجور معوقه ملک مسکونی از مهم ترین مواردیست که به دنبال قرارداد های اجاره ممکن است به چشم بخورد. همانطور که می دانید با انعقاد قرارداد اجاره، مستأجر موظف می گردد مبلغی مشخص را به صورت ماهیانه و یا سالیانه به موجر پرداخت نماید. چنانچه این مبالغ به صورت ماهیانه باشد، معمولا در روز مشخصی از ماه که بیشتر در ابتدا و یا انتهای آن می باشد، موظف به پرداخت مبلغ آن خواهد بود. ... ادامه مطلب
اثبات مالکیت بدون قولنامه

اثبات مالکیت بدون قولنامه توسط وکیل ملکی

اثبات مالکیت بدون قولنامه در شرایطی مطرح می گردد که بایستی بدون سند رسمی و سند عادی نظیر قولنامه برای اثبات مالکیت ملک اقدام نمود. طبیعی است چنین وضعیتی با چالش های متعددی همراه می باشد و از آنجایی که ملک در مراجع ثبتی به ثبت رسمی نرسیده است، می تواند بسیار دشوار و پیچیده باشد. اثبات مالکیت به چه معناست؟ از منظر حقوقی مالکیت به رابطه ی خاص انسان با اشیا اشاره می کند. ... ادامه مطلب
دعوی خلع ید

دعوی خلع ید از دیدگاه وکیل ملکی

دعوی خلع ید در رابطه با اموال غیرمنقول مطرح می شود و به دنبال رابطه ی مالکیت افراد شکل می گیرد. اموال غیرمنقول به اموالی اشاره می کند که جابجایی و نقل و انتقال آنها امکانپذیر نمی باشد. مانند باغ ، زمین و آپارتمان. خلع ید به صور گوناگونی قابل طرح است. از جمله خلع ید غاصبانه، خلع ید مشاعی و خلع ید امانی. نکته ی مهمی که در رابطه با همه ی این موارد ... ادامه مطلب
اثبات مالکیت ملک

اثبات مالکیت ملک و نقش وکیل ملکی در مراحل حقوقی آن

حضور وکیل ملکی در مراحل حقوقی اثبات مالکیت ملک می تواند به شکل مؤثر تری پرونده ی شما را پیش ببرد و در کوتاه ترین زمان ممکن بهترین نتایج را برای آن رقم بزند. دعاوی ملکی و مواردی مانند اثبات مالکیت یکی از تخصصی ترین امور حقوقی در عرصه ی وکالت محسوب می شود. چنین پرونده هایی از پیچیدگی هایی متعددی برخوردار هستند و توانمندی و تخصص وکیل پرونده در طریقه ی اثبات و به ... ادامه مطلب