تعیین صلاحیت مرجع قضایی

وکیل کلاهبرداری

وکیل کلاهبرداری به وکیل پایه یک دادگستری گفته می‌شود. که نسبت به تمامی قوانین و حقوقی ایران آگاهی کاملی دارد.
باید به قانون هایی که مربوط به کلاهبرداری می باشد مسلط باشد. تا بتواند به بهترین شکل ممکن از حقوق موکل خودش دفاع کند.

کلاهبرداری چیست؟

کلاهبرداری به این معنا است که با استفاده از روش های متقلبانه از مال و اموال دیگران سود ببرند و یا آن را از آن خود کنند. همچنین کلاهبرداری جزو جرایم اقتصادی نیز محسوب می‌شود.

چه اقداماتی حکم کلاهبرداری دارند؟

خیانت در امانت
معرفی ملک دیگری به عنوان ملک خود
انتقال مال یک شخص
جعل نمایندگی بیمه

وکیل کلاهبرداری
دونوع کلاهبرداری وجود دارد

نوع اول کلاهبرداری به صورت سنتی است
نوع دوم کلاهبرداری به صورت سایبری است

کلاهبرداری از طریق تشکیل گروه انجام شود مجازات آن از ۱۵ سال تا حبس ابد خواهد بود. مگر اینکه مصمول فساد فی الارض باشد که مجازات مفسد فی الارض را در بر خواهد داشت که با توجه به قانون تعزیرات سال ۱۳۹۹ حبس های تعزیری به بیش از ۲۵ سال انجام می‌شود.

درصورتی که شما به مشکلی برخورد کردید که مربوط به جرم کلاهبرداری می‌باشد می‌توانید به وکیل کلاهبرداری آگاه به قانون مراجعه کنید تا بتوانید حق و حقوق خود را دریافت کنید

در انتخاب یک وکیل کلاهبرداری دقت کنید. زیرا یک وکیل متخصص می‌توانند در زمان کمتری و به بهترین شکل ممکن از حقوق شما دفاع کند.

 

مصداق های کلاهبرداری مطابق قانون

در ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشا اختلاس و کلاهبرداری آمده شده که اگر یک فرد یا یک مجموعه افرادی را امیدوار به شرکت در مجموعه و یک شغل و اختیارات غیرواقعی بسازد، و یا اینکه نسبت به یک موضوعی که حقیقت ندارد آن فرد را بترساند و اخاذی مالی و اسنادی کند، جرم کلاهبرداری انجام داده است و جزو مصادیق جرایم اقتصادی می‌باشد

اموال به دست آورده را به صاحب آن باز گرداند و جزای نقدی آن را بپردازد. همچنین به ۱ تا ۷ سال حبس محکوم خواهد شد.

اثبات جرم کلاهبرداری

طبق ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی، اثبات کلاهبرداری شامل : اقرار، شهادت، علم قاضی و سوگند می‌باشد.

اقرار

به عنوان یکی از ادله های جرم کلاهبرداری محسوب می‌شود. ممتهم اقرار به جرم خود می کتد.. در این باره ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی اعلام کرده است که اقرار به این معنی است که خبر شخص به ارتکاب جرم از سمت خود فرد می‌باشد.

شهادت

به عنوان یکی از ادله های جرم کلاهبرداری محسوب می‌شود. شهادت بدین معناست که افرادی در مرجع قضایی و در حضور قاضی به مجرم بودن یک فرد کلاهبردار شهادت می‌دهند. افرادی که شاهد هستند و شهادت می‌دهند باید از یک سری شرایط ها برخوردار باشند.
این شرایط شامل: بلوغ، عقل، عدالت و نیودن هیچگونه منفعت شخصی و… می‌باشد. افرادی که شاهد هستند و شهادت می‌دهند باید بتوانند موضوع را ثابت کنند که فرد متهم یک فرد فریبکار است و کلاهبرداری کرده است.

 

علم قاضی

علم قاضی به عنوان یکی از ادله های جرم کلاهبرداری محسوب می‌شود.
مطابق ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی علم قاضی عبارت است : یقین پیدا کردن از مستنداتی است که در نزد قاضی مطرح می‌شود. قاضی با توجه به اسناد حکم صادر می‌کند. در موارد هایی که مستند حکم، علم قاضی می‌باشد، فرد موظف می‌باشد که قرائن و امارات بین مستند علم خود را در حکم به صورت صریح ذکر کند.

سوگند

سوگند به عنوان یکی از ادله های جرم کلاهبرداری محسوب می‌شود. مطابق ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی، بدین شرح است : گواه قرار دادن خداوند بر صحت و درستی گفتار ادا کننده سوگند می‌باشد. ولی درباره بحث کلاهبرداری و اینکه آیا سوگند راهی است برای اثبات کلاهبرداری، باید اعلام کرد، چون جرم کلاهبرداری در دسته جرایم تعزیزی قرار گرفته است، به همین علت نمی‌توان درباره جرایم تعزیزی از سوگند استفاده کرد.

عناصر های تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری

باید هر رفتار و عملی که عنوان مجرمانه بگیرد باید از دید قانون دارای سه عنصر مادی و معنوی و قانونی باشد.

عنصر مادی

جرم فیزیکی بوده است. عمل فیزیکی که در کلاهبرداری اتفاق می‌افتد، به شکل فعل مثبت بوده است و نمی‌توان ترک فعل را جزو عناصر مادی محسوب کرد.
به طور مثال : یک شخص خود را با عنوان یک مقام و جایگاه خاصی مطرح می‌کند و با مقام خیالی خود از فرد مبالغی را دریافت می‌کند تا کار آن فرد را انجام دهد.

عنصر مادی دارای اهمیتی بالا می‌باشد‌. زیرا عنصر اصلی در تحقق جرم کلاهبرداری محسوب می‌شود.
موارد هایی که درباره عنصر مادی باید باشد تا جرم رخ دهد :
فرد شاکی از وسایل فرد خاطی بی اطلاع باشد.
عنصر قانونی
یعنی عمل ارتکابی جزو حیث قانون جرم باشد.  عنصر قانونی جرم کلاهبرداری در ماده ۱ قانون تشدید مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری است، که هرگاه آن فرد با امیدوار کردن مردم یه وجود یک شرکت و مجموعه و یا دادن یک شغل با مزایای عجیب، بابت موضوعاتی که حقیقت ندارند ولی بترساند و از این بابت مالی کسب کند، جزو مصادیق جرایم اقتصادی است.
عنصر معنوی
یعنی فردی که مرتکب جرم کیفری می‌شود، باید قصد و نیت مجرمانه ای را داشته باشد. تقسیم به دو قسم عام و خاص می‌شود
سوءنیت عام : قرد به صورت عمدی دست به موارد های تقلبانه بزند.
سوءنیت خاص : در جرم کلاهبرداری به حالتی گفته می‌شود که فرد قصد بردن مال را داشته باشد. در این موقعیت فرد فریب خورده می‌تواند با استفاده از وکیل کلاهبرداری به بهترین نوع سوءنیت فرد متخلف را اثبات کند.

نحوه شکایت از جرم کلاهبرداری

خصوصی و عمومی بودن جرم کلاهبرداری:
جرم کلاهبرداری دارای دو وجه عمومی و خصوصی می باشد. اگر جرم به صورت خصوصی باشد، قابل رفع و بخشش توسط شاکی و بستن پرنده می‌باشد ولی اگر به صورت عمومی باشد، حتی با گذشت فرد شاکی دادگاه همچنان به موضوع رسیدگی می‌کند و وکیل هایی که در جرایم عمومی فعالیت می‌کنند می‌توانند به فرد خاطی در رفع پرونده کمک کنند.
تنظیم شکوائیه

فردی که شاکی است باید در ابتدا تنظیم شکوائیه انجام دهد. فرد شاکی باید در تنظیم شکوائیه خود از فرد متقلب شکوائیه مبنی بر کلاهبردار در دفتر های قضایی تنظیم کند. فرد باید تنظیم شکوائیه را با همراهی و کمک یک وکیل  انجام دهد تا روند کار به صورت دقیق تری پیش برود.

تعیین صلاحیت مرجع قضایی
بعد از نوشتن شکوائیه به همراهی یک وکیل ، باید آن را ثبت کند و تشخیص دهد که کدام از مرجع قضایی آن را بررسی کند. در ابتدا فرد شاکی با توجه به محل وقوع جرم، شکوائیه خود را به مراجع قضایی تحویل دهد.
بررسی پرونده و ارجاع به دادگاه
بعد از تنظیم شکوائیه و ارسال آن به دادسرا در اینجا بخشی به نام معاونت اجرا به علت قانون و رویه آن، شکوائیه اب که دریافت کرده است آن را به کلانتری که محل وقوع جرم بوده است ارجاع می‌کند.
سپس شخص شاکی برای اینکه بتواند گزارش نهایی را بعد از ارسال شکوائیه خود دریافت کند باید به بخش معاضدت قضایی کلانتری مراجعه کند. از ضابطین قضایی که مشغول به کار هستند، شکوائیه را دریافت و آن را ثبت کند و آن را برای شعبه ای می‌تواند به آن رسیدگی کند، ارسال کند. بعد از آن بازپرس بعد از اینکه تحقیقات کامل خود را بر روی پرونده انجام داد، قرار جلب دادرسی را صادر می‌کند و موضوع را به دادستان اعلام می‌کند.
دادستان موضوع را بعد از بررسی آن کیفرخواست برای آن صادر می کند. اعلام کند که شخص خاطی مجرم می‌باشد و پرونده را به دادگاهی که آن را بررسی می‌کند ارسال کند. که این دادگاه شامل دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو و یا انقلاب است.
کلاهبرداری اینترنتی

کلاهبرداری اینترنتی

از حوزه هایی که وکیل  به صورت تخصصی و ویژه ای به آن رسیدگی می‌کند، کلاهبرداری اینترنتی می‌باشد. امروزه راه و روش های مختلفی از طرف افراد سودجو رخ می‌دهد که از افراد سواستفاده می‌کنند. اپلیکیشن هایی که افراد سودجو حضور دارند تا عموم را فریب دهند، اپلیکیشن هایی مانند تلگرام و اینستاگرام می‌باشد. در برخی اوقات این نوع کلاهبرداری به صورت بسیار حرفه ای تری انجام می‌شود، به این صورت که فرد خاطی با استفاده از فیشینگ اقدام به کلاهبرداری می‌نمایند. فرد با درگاه و لینک های تقلبی و جعلی به اطلاعات بانکی افراد دسترسی پیدا می‌کنند و سرقت مالی انجام می‌دهند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *