نکات حقوقی در رابطه با وصیت

همه افراد می توانند اموال خود را تا قبل از مرگ مورد استفاده قرار دهند و در عین حال هنگام زنده بودن همان اموال را به شخصی انتقال دهند (البته از نظر قانون فقط خرید و فروش نیست بلکه شامل صلح و موارد دیگری از قراردادها نیز می شود)

به هرحال سخن از این بوده که هرکس ممکن است از روی لطف بخواهد اموال خود را فقط به یک شخص بخصوص قبل از مرگ خود انتقال دهد اما از این که به او اعتماد ندارد که ممکن است در زمان حیات به شخص انتقال گیرنده او را از استفاده از اموال خود محروم و خارج کند، منصرف می شود. در ماده 843 قانون مدنی آمده است که وصیت زیاده بر ثلث، ترک نافذ نیست. مگر به اجازه وارث و اگر یکی یا بعضی از ورثه اجازه دهند، فقط نسبت به سهم او نافذ است.

وصیت امری استجابی است نه واجب، البته مستحبی که تا مرز واجب پیش می رود. وصیت نیز مانند سایر اعمال حقوقی برای اینکه به طور صحیح منعقد گردد نیازمند جمع شرایطی است که فقدان هریک از این شروط موجب عدم صحت آن می گردد. در حقوق ما وصیت تا میزان ثلث ترکه نافذ است، وصیت زیاده بر ثلث موقوف به تنفیذ ورثه است.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *