انواع سند ملکی

 

 

در سند ملکی شش دانگ یک ملک به یک شخص تعلق دارد. در سند ملکی مشاع یک ملک چند مالک دارد و بین چند شریک تقسیم شده است. سند ملکی تک برگ نوع جدید و امروزی سند است که از سوی مراجع رسمی تهیه و تأیید شده است. اصالت و خوانا بودن از مزایای این سند است.

در سند ملکی تفکیکی یک ملک بین چند نفر تقسیم شده است و قسمت های تقسیم شده هرکدام در قالب یک سند از هم تفکیک شده است.

سند ملکی بنچاق در قدیم به قراردادهایی که مردم بین خودشان می نوشتند و برای تأیید و مهر و امضاء نزد علما و چهره های سرشناس می بردند، بنچاق گفته می شود.

سند ملکی عرصه و اعیان، منازل مسکونی که از نوع آپارتمان هستند عرصه و اعیان دارند. سند عرصه مربوط به زمینی است که آپارتمان در آن بنا شده است و سند اعیان مربوط به سند واحدهایی است که روی آن زمین ساخته شده است.

سند ملکی منگوله دار سندهایی هستند که با یک نخ و یک تکه سرب توسط اداره اسناد پلمپ شده اند. و مالکیت در اینگونه سندها قطعی است.

سند ملکی وکالتی سندی است که به نام شخص یا اشخاص دیگری به عنوان وکیل تنظیم شده است. در اینگونه سندها وکالت رسمی و محضری ثبت شده نیاز است و در پایان سند ملکی رهنی سندی است که در قبال وام برای مدتی که قرار است وام پرداخت شود در رهن بانک قرار می گیرد. این موضوع در خود سند هم ذکر می شود و سپس به خریدار تحویل داده می شود.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *