حق حبس زن

حق حبس زن از دیدگاه وکیل خانواده + 4 نکته ی مهم

حق حبس زن یکی از مهم ترین امتیازات قانونی است که قانون مدنی ایران برای زنان در نظر گرفته است. به طور کلی حق حبس مختص عقود معوض می باشد و بر این اساس هر یک از طرفین قرارداد می توانند در صورت عدم اجرای تعهدات قراردادی از سوی فرد مقابل از ایفای تعهدات و وظایف خود امتناع کنند. حق حبس ریشه ی فقهی دارد و از احکام شریعت اسلامی به قوانین ما راه یافته ... ادامه مطلب
مطالبه اجور معوقه

مطالبه اجور معوقه ملک مسکونی + 4 نکته ی مهم

مطالبه اجور معوقه ملک مسکونی از مهم ترین مواردیست که به دنبال قرارداد های اجاره ممکن است به چشم بخورد. همانطور که می دانید با انعقاد قرارداد اجاره، مستأجر موظف می گردد مبلغی مشخص را به صورت ماهیانه و یا سالیانه به موجر پرداخت نماید. چنانچه این مبالغ به صورت ماهیانه باشد، معمولا در روز مشخصی از ماه که بیشتر در ابتدا و یا انتهای آن می باشد، موظف به پرداخت مبلغ آن خواهد بود. ... ادامه مطلب
دستور تخلیه ملک

دستور تخلیه ملک توسط وکیل ملکی + 7 نکته ی مهم

دستور تخلیه ملک در شرایطی تعریف می شود که شخص بدون اجازه مالک و بدون مجوز قانونیف تصرفات غیرقانونی خود را در ملک دیگری آغاز نموده و مالک به دنبال تخلیه ی ملک و بازپس گیری آن می باشد. تصرفات غیرقانونی افراد می تواند دلایل متعددی داشته باشد که یکی از بارزترین آنها پایان موعد قرارداد اجاره است. هنگامی که مستأجر پس از پایان قرارداد اجاره از بازگرداندن ملک به مالک آن خودداری نماید و ... ادامه مطلب
خلع ید و تصرف عدوانی

خلع ید و تصرف عدوانی از دیدگاه وکیل ملکی

خلع ید و تصرف عدوانی جزء مهم ترین دعاوی ملکی سال های اخیر به شمار می آیند. برخلاف باور عده ای از افراد، این دو دعوی تفاوت های مهمی با یکدیگر دارند و هر یک تعاریف حقوقی جداگانه ای را دارا می باشند. هر دو این موارد به نوعی تعرض علیه اموال و مالکیت افراد شناخته شده و در رابطه با اموال غیرمنقول مطرح می شوند. مطالعات و بررسی های سال های اخیر نشان می ... ادامه مطلب
وکیل ملکی در دعاوی سرقفلی

وکیل ملکی در دعاوی سرقفلی + 5 نکته ی مهم

حضور وکیل ملکی در دعاوی سرقفلی نقشی ارزشمند داشته و بسیار حائز اهمیت است. دعاوی سرقفلی یکی از زیرمجموعه های دعاوی ملکی شناخته می شود. دعوایی پیچیده و گاها تخصصی که با ابعاد حقوقی گوناگونی همراه می باشد. سرقفلی مسأله ای است که در رابطه با اموال غیرمنقول مطرح می گردد و پاره ای حقوق را در بر دارد که شاید کمتر شناخته شده باشد. در سال های اخیر همواره پرسش های فراوانی در رابطه ... ادامه مطلب