مطالبه مهریه

مطالبه مهریه از دیدگاه وکیل خانواده + 8 نکته مهم

مطالبه مهریه یکی از مهم ترین حقوق مالی زنان در طول زندگی مشترک به حساب می آید. اما امروزه مهریه فراتر از یک حق مالی شناخته می شود و با چالش های بسیار زیادی همراه می باشد. برخلاف تصورات بسیاری از افراد مطالبه ی مهریه مختص به دوران طلاق و کشمکش های زندگی مشترک نیست و زنان در هر زمانی می توانند برای مطالبه ی مهریه ی خود اقدام نمایند. این حقیست که قانون برای آنها ... ادامه مطلب