نفقه زن

نفقه زن و شرایط آن از دیدگاه وکیل خانواده + 4 نکته ی مهم

نفقه زن یکی از حقوق مالی او به حساب می آید و پرداخت آن به عنوان یکی از مهم ترین وظایف شوهر در طول زندگی مشترک شناخته می شود. نفقه موضوعی با ابعاد گسترده است و موارد متعددی را در بر می گیرد. حتی فرزندان نیز از حق نفقه برخوردار می باشند. امروزه نفقه بخش عمده ای از پرونده های دعاوی خانواده را به خود اختصاص داده و موضوعیست که درهر مرحله ای از زندگی ... ادامه مطلب