نحوه محاسبه نفقه زن از دیدگاه وکیل خانواده + 4 نکته مهم

نحوه محاسبه نفقه زن همواره سؤالات متعددی به همراه داشته و با نکات قانونی زیادی همراه می باشد. نفقه به عنوان یکی از مهم ترین حقوق مالی زن در طول دوران زندگی مشترک آنها به حساب می آید و پرداخت آن جزء یکی از وظایف اصلی مرد شناخته می شود. زندگی زناشویی وظایف و حقوق متقابل زیادی را برای زوجین به وجود می آورد. شرایطی مشابه با یک قرارداد دوجانبه که در صورت هر گونه ... ادامه مطلب