شرط وکالت زن در طلاق

شرط وکالت زن در طلاق + 3 نکته ی مهم

شرط وکالت زن در طلاق استثنایی مهم است که قانونگذار در راستای حفظ حقوق زنان در نظر گرفته و به آنان حق طلاق را اعطا نموده است. نظام حقوقی ایران انعکاسی از قوانین فقهی شریعت اسلام می باشد و از آن تأثیرات زیادی پذیرفته است. بر این اساس حق طلاق جزء اختیارات قانونی مرد شناخته می شود. به این معنا که هرگاه مرد بخواهد می تواند با پرداخت حقوق مالی همسرش او را طلاق دهد. ... ادامه مطلب