اثبات مالکیت زمین روستایی

اثبات مالکیت زمین روستایی توسط وکیل ملکی

اثبات مالکیت زمین روستایی یکی از دعاوی تخصصی ملکی است و در شرایطی مطرح می گردد که در رابطه با مالکیت زمین مذکور اختلافاتی وجود داشته باشد. این اختلافات یا ناشی از عدم وجود سند رسمی می باشد و یا تعارضاتی در زمینه ی تصرفات افراد به چشم می خورد. به طور کلی قانون برای چنین شرایطی پاره ای ادله و راهکارهای حقوقی را در نظر گرفته که از طریق آن می توان برای اثبات ... ادامه مطلب
اثبات مالکیت با شهادت شهود

اثبات مالکیت با شهادت شهود و حضور وکیل ملکی + 8 نکته

اثبات مالکیت با شهادت شهود و حضور وکیل ملکی از راهکارهاییست که در راستای اثبات مالکیت ملک می تواند مؤثر واقع گردد. به طور کلی قوی ترین و محکم ترین ادله ی اثبات مالکیت ملک سند رسمی می باشد. اما این قاعده ای مطلق نیست و قانونگذار جهت جلوگیری از تضییع حقوق افراد راهکارهای دیگری نیز در نظر گرفته است. یکی از مهم ترین این راهکار ها اثبات مالکیت با شهادت شهود می باشد که ... ادامه مطلب