وکیل ملکی در دعاوی سرقفلی

وکیل ملکی در دعاوی سرقفلی + 5 نکته ی مهم

حضور وکیل ملکی در دعاوی سرقفلی نقشی ارزشمند داشته و بسیار حائز اهمیت است. دعاوی سرقفلی یکی از زیرمجموعه های دعاوی ملکی شناخته می شود. دعوایی پیچیده و گاها تخصصی که با ابعاد حقوقی گوناگونی همراه می باشد. سرقفلی مسأله ای است که در رابطه با اموال غیرمنقول مطرح می گردد و پاره ای حقوق را در بر دارد که شاید کمتر شناخته شده باشد. در سال های اخیر همواره پرسش های فراوانی در رابطه ... ادامه مطلب