حق حبس زن

حق حبس زن از دیدگاه وکیل خانواده + 4 نکته ی مهم

حق حبس زن یکی از مهم ترین امتیازات قانونی است که قانون مدنی ایران برای زنان در نظر گرفته است. به طور کلی حق حبس مختص عقود معوض می باشد و بر این اساس هر یک از طرفین قرارداد می توانند در صورت عدم اجرای تعهدات قراردادی از سوی فرد مقابل از ایفای تعهدات و وظایف خود امتناع کنند. حق حبس ریشه ی فقهی دارد و از احکام شریعت اسلامی به قوانین ما راه یافته ... ادامه مطلب