جلوگیری از ملاقات فرزند

جلوگیری از ملاقات فرزند از دیدگاه وکیل خانواده

جلوگیری از ملاقات فرزند از نظر قانونی جرم محسوب می شود و قابل شکایت کیفری می باشد. در شرایطی که پدر و مادر از یکدیگر طلاق می گیرند و یا به هر دلیلی جدا از یکدیگر زندگی می کنند، نگهداری و حضانت فرزند به یکی از آنها سپرده می شود. بدیهی است که در چنین شرایطی هرگونه ممانعت و جلوگیری از ملاقات فرزند توسط والد سرپرست غیرقانونی می باشد. ملاقات فرزند در هر شرایطی جزء ... ادامه مطلب
حضانت فرزند پس از فوت پدر

حضانت فرزند پس از فوت پدر از نظر وکیل خانواده + 3 نکته ی مهم

حضانت فرزند پس از فوت پدر بر عهده ی مادر می باشد و ترتیب آن را قانون مشخص کرده است. نگهداری و مراقبت از فرزندان در طول زندگی مشترک جزء مهم ترین وظایف پدر و مادر به حساب می آید. به دنبال طلاق و پس از جدایی والدین، قانون ترتیبات خاصی را برای نگهداری و به اصطلاح حضانت فرزند در نظر گرفته است که به موجب آن حضانت فرزند از سن خاصی به بعد و ... ادامه مطلب
حضانت فرزند

حضانت فرزند به کمک وکیل خانواده

حضانت فرزند یکی از چالش هایی است به دنبال طلاق ممکن است به وجود بیاید. نگهداری و مراقبت از فرزندان در طول زندگی مشترک جزء مهم ترین وظایف پدر و مادر محسوب می گردد. اما پس از طلاق و جدایی پدر و مادر بسیار حائز اهمیت است که سرپرستی و نگهداری از کودکان به چه شکلی ادامه داشته باشد. قانونگذار ایران حمایت های ویژه ای به این منظور در نظر گرفته است تا به بهترین ... ادامه مطلب