الزام به تمکین زوجه

الزام به تمکین زوجه از دیدگاه وکیل خانواده + 4 نکته ی مهم

الزام به تمکین زوجه در شرایطی صورت می پذیرد که زن بدون دلیل موجه و قانونی و علی رغم وجود شرایط لازم و کافی، از تمکین زوج امتناع می کند. بدیهی است که موضوع الزام به تمکین زوجه پس از وقوع عقد نکاح دائم و آغاز زندگی مشترک مطرح می گردد. بنابراین در رابطه با عقد نکاح موقت و سایر موارد به هیچ وجه قابل طرح نخواهد بود. موضوع الزام به تمکین زوجه در رابطه ... ادامه مطلب