مشاوره وکیل ملکی در خصوص تفکیک یا افراز ملک

 مشاوره وکیل ملکی در خصوص تفکیک یا افراز در فروش ملک مشاع

مشاوره وکیل ملکی در خصوص تفکیک یا افراز ملک در فروش ملک مشاع می تواند با ارائه ی راهکارهای قانونی مناسب و کارآمد در مدت زمانی کوتاه تر پرونده ی شما را به نتیجه برساند. تفکیک و افراز ملک یکی از پیچیده ترین و چالش برانگیز ترین مباحث حقوقی به شمار می رود. تفکیک ملک به چه معناست؟ از دیدگاه ثبتی و قانونی تفکیک ملک به معنی تقسیم آن به قطعاتی کوچک تر می باشد. ... ادامه مطلب