اجرت المثل

اجرت المثل از دیدگاه وکیل خانواده

اجرت المثل به عنوان یکی از مهم ترین حقوق مالی افراد شناخته می شود که بر اساس ارزش و بهای منفعت مال و یا انجام کاری مشخص به فرد تعلق می گیرد. یک اصل قانونی و شرعی بسیار مهم وجود دارد که عنوان می کند هیچ عملی بدون اجرت نیست. بنابراین هرگاه کسی از عمل، تخصص و منافعی که مالکیت آن متعلق به دیگریست بهره ببرد، ملزم به جبران خسارت و پرداخت اجرت المثل می ... ادامه مطلب