حق حبس و مهریه

مهریه یک حق مالی است و هر حقی که قابل مطالبه باشد وکیل مهریه در تهران می‌تواند حقوق موکل خود را دریافت کند. مهریه یک حقوق مالی است که که قابل تقویم و ارزش مالی است و بعد از ازواج اعم از موقت و یا دائم به زن داده می شود.

در قرآن کریم به مهریه اشاره شده و مقدار معینی برای آن تعیین شده است. احکام مرتبط با مهریه نیز به صورت روشن و بیانگر در آیات قرآن آمده است. در این مقاله، به صورت جزئیت بر این موضوع پرداخته خواهد شد.

در حقوق فقهی و مدنی، مهریه به عنوان مبلغ مالی تعریف می‌شود که در لحظه عقد از طرف مرد تعیین می‌گردد. مسئولیت پرداخت این مبلغ یا گرفتن آن به نفع زن به عهده مرد است و باید در زمان عقد اجرا شود.

مهریه چیست؟ و چگونه تعیین می‌شود؟ میزان آن چقدر است؟

حقوق مالی زن پس از عقد نکاح به نام او تعلق می‌گیرد. مرد موظف است پس از ادای مهر به همسرش، مبلغ مهر را پرداخت کند. مهر، تعهد مالی است که زن می‌تواند هر زمان از همسر خود بخواهد و مرد ملزم به پرداخت آن است، حتی بعد از مرگ او. مقدار مهر در ازدواج مشخص شده و در عقدنامه ذکر می‌شود.

در ازدواج منقطع، تعیین مهر جزو اصول عقد موقت است و بدون تعیین مهر، عقد موقت باطل خواهد شد. مهر باید دارای ویژگی‌های قانونی باشد تا قابل پذیرش باشد.

زمان بازپس‌گرفتن مهر متفاوت است و از نظر زوجه و خانواده او وابسته به شرایط زندگی مشترک یا طلاق است. مهر ممکن است در قالب مال، زمین، ماشین یا اموال مرد باشد.

زن می‌تواند در عقد مهر خود را به انجام یا عدم انجام یک رفتار مشخص متصل کند و مرد باید به آن عمل کند یا از آن اجتناب کند؛ در غیر اینصورت مهریه باید پرداخت نشده باشد.

به طور خاص در تعیین مهر باید توجه شود که مهر باید دارای ارزش باشد و مقدار آن باید به طور دقیق در هنگام عقد تعیین شود. همچنین باید از شرعی و مطابق با احکام اسلام باشد و موارد غیر عقلانی را جزو مهریه تعیین نکنیم.

انواع مهریه ها به لحاظ دریافت آن

با توجه به اهمیت وکیل مهریه در تهران می‌توان گفت، یک زن برای اینکه بخواهد مهریه خود را از مرد دریافت کند لازم نیست که حتما طلاق بگیرد و از مرد جدا شود، بلکه زن می‌تواند در طول زندگی مهریه خود را طلب کند. همچنین زن می‌تواند بعد از فوت زوج خود مهریه خود را طلب کند. مهریه دارای دو بخش مهریه عندالاستطاعه و عندالمطالبه می‌باشد.

وکیل مهریه

عندالاستطاعه

اگر مهریه به صورت توافقی باشد، هنگامی که استطاعت پرداخت مهریه زوجه برای دادگاه ثابت شود، مرد موظف است که آن را تمام و کمال پرداخت کند. زوجه باید اموالی که از شوهر جز مستثنیات دین نیست را به دادگاه اعلام کند تا بتواند اموال شوهر خود را توقیف کند و مهریه را دریافت کند. از مواردی که جزو اموال مرد به شمار می‌آید برای توقیف اموال می‌توان به مسدود سازی حساب های بانکی و حقوقی مرد اشاره کرد. همچنین یک زن می‌تواند حکم جلب شوهر خود را بگیرد و یا او را ممنوع الخروج کند.

عندالمطالبه

زن می‌تواند بعد از جاری شدن عقد، هر زمان که می خواهد برای دریافت مهریه خود اقدام کند. در این صورت مرد موظف است حتی در صورت عدم تمکین مهریه زن را پرداخت کند.
به همین دلیل زن می‌تواند در هر زمان که خواست مهریه خود را به صورت تمام از مرد دریافت کند ولی اگر کار به طلاق بکشد زوجه تنها می‌توان نصف مهریه را دریافت کند. انواع مهریه ها بر حسب زمان تعیین به انواع مهر المسمی، مهر المثل و مهر المتعه تقسیم بندی کرد.

مهر المسمی 

مال  مشخص است که زن و شوهر بر آن توافق میکنند. طلاق پس از نزدیک زوجه را مستحق کل مهرالمسمی میکند و قبل از نزدیکی مستحق نصف آن است.

مهر المثل 

هرگاه بر سر مهریه توافقی ایجاد نشود و در عقدنامه ذکر نگردد مهریه بر حسب عرف بر اساس وضعیت زوجه تعیین میشود.(توسط کارشناس رسمی)

مهر المتعه 

زمانی که مهریه تعیین نشده و طلاق قبل از نمکین باشد.

راه های دریافت مهریه

از سه طریق می‌توانید مهریه خود را به کمک وکیل مهریه در تهران دریافت کنید :

ارسال اظهارنامه از سوی زن به شوهر
اظهارنامه یک نوع اسناد رسمی در دادگستری است که دارای دو ستون مختلف برای خواهان و خوانده (زوجه) می‌باشد.

در این اسناد، خواهان یا زن اظهارات و درخواست‌های خود مبنی بر دریافت مهریه را در ستون مختص خود ذکر و ثبت می‌کند.

سپس اسناد به دادگاه ارسال می‌شوند و دادگاه نیز این اسناد را به طرف مقابل ارسال می‌کند.

در ستون خوانده، اظهارات و درخواست‌های زن نیز نوشته و ثبت می‌شوند.

در صورتی که زن تأییدی برای دریافت مهریه خود ارائه ندهد، این موضوع به عنوان ناشزه در نظر گرفته می‌شود و حق نفقه برای او اعمال نمی‌شود.

مدارک و اطلاعات لازم برای اجرای مهریه توسط وکیل مهریه در تهران

سند ازدواج

وکالتنامه دادگستری

شماره ملی زوج و زوجه

لیست اموال قابل توقیف زوج

اجرای ثبت

اگر یک مرد بتواند مهریه را پرداخت کند ولی از پرداخت مهریه خودداری کند، زن می‌تواند مهدیه خود را به اجرا بگذارد. در این زمان اگر زن بتواند در طی مدت ده روز اموال و دارایی شوهر خود را معرفی کند، تمامی اموال مرد متوقف خواهد شد. اگر دارایی شوهر خود تنها حقوق او باشد، تا بک چهترم از حقوق زوج به زوجه تعلق می‌گیرد. این روند تا پرداخت کامل مهریه ادامه خواهد داشت و تا آن زمان مرد نمی‌تواند از کشور خارج شود. اگر مرد دارای اموال دیگری باشد دادگاه آن را به فروش می‌رساند و مهریه زوجه را پرداخت می‌کند

از طریق دادگاه

اگر یک مرد توانایی مالی نداشته باشد، زن می‌تواند به دادگاه خانواده مراجعه کند و دادخواستی مبنی بر استرداد مهریه به دادگاه اعلام کند.
دادگاه بعد از اینکه دادخواست او را مورد بررسی قرار داد، در صورتی که زوجه باید مهریه خود را دریافت کند، حکم به پرداخت مهریه داده می‌شود. اگر مرد دارای اموال دیگری باشد دادگاه آن را به فروش می‌رساند و مهریه زوجه را پرداخت می‌کند.

ویژگی وکیل مهریه در تهران

پیگیری های منظم و دقیق برای احیای حق و حقوق موکل
دارای شجاعات لازم برای دفاع از موکل
تسلط داشتن به تمامی قوانینی که درباره مهريه وجود دارد.
تسلط به قوانین ازدواج و طلاق به خصوص ماده قانونی ۱۰۸۷ و ماده قانونی ۱۱۰۱

دارای توانایی ایجاد صلح در بین اعضای خانواده با یکدیگر و جلوگیری از هرگونه تنش و اختلافات شدید
تسلط بر قوانین و ماده های قانونی برای صادر کردن اجراییات
مزایده و مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت و یا دستگاه های قضایی
توانایی توقیف کردن انوال زوج در صورت تعلل و یا ندادن حق و حقوق موکل از سمت زوج
آشنا بودن به روند قضایی و دارای تجربه و سوابق های موفقی که در پرونده های مربوط به مهریه است

چه مواقع مهریه به زن تعلق نمی گیرد؟

اگر مهریه در عقد مشحص نشده باشد و زوجه قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی فوت کند مهریه به او و به ورثه او تعلق نمی گیرد.

زوجه قبل از تمکین طلاق بگیرد فقط نیمی از مهریه به او تعلق می گیرد.

در صورتی که عقد باطل باشد مانند نکاح با محارم و  یا نزدیکی واقع نشده باشد

دریافت مهریه به صورت سریع تر

زوجه برای اینکه مهریه خود را دریافت کند لازم است به یک وکیل متخصص که وکیل مهریه در تهران است مراجعه کند و با وکیل مشورت کند و دادخواست خود را اعلام کند. وکیل مهریه بعد از احضارات زوجه دادخواستی مبنی بر دریافت مهریه به دادسرا و یا دادگاه اعلام می‌کند و تا حصول نتیجه صبر می‌کنند. در این هنگام زوجه باید لیستی از اموال و ملک های زوج را در اختیار دادگاه قرار دهد تا دادگاه تصمیم بهتری برای اجرایی شدن مهریه صادر کند.
اگر زوج بخواهد زوجه را اذیت کند و مهریه آن را پرداخت نکند دادخواستی مبنی بر اجرای مهریه اعلام می‌کنند تا تمامی اموال و حساب های بانکی زوج توقیف شود. همچنین می‌توان حکم جلب زوج را بگیرند و یا او را از کشور ممنوع الخروج کنند.

مزایای وکیل مهریه

حق حبس و مهریه

در قرارداد نکاح، زن به صورت قانونی می‌تواند تا زمانی که مهریه به طور کامل پرداخت نشده باشد، از تمکین خودداری کند. این حق به عنوان حق حبس شناخته می‌شود.

دکتر زهره‌وند بهترین وکیل در تهران در امور مهریه

در تهران وکلایی بسیاری وجود دارند که دارای تبحر زیاد در امور وکالتی هستند اما پیشنهاد ما به شما این است که برای امور خود وکیلی را که به طور تخصصی در آن زمینه فعالیت دارد انتخاب کنید.

وکلایی که در زمینه تخصصی فعالیت دارند مهارت بیشتری در آن زمینه کسب کردند. زیرا، پرونده‌های بسیاری را پشت سر گذاشته و نکاتی را در همین گیر و دار دادگاه‌ها یاد گرفتند که هیچ علمی نمی‌تواند جایگزین این تجربه عملی باشد.

دکتر احمد زهره وند یکی از وکلای پایه یک دادگستری در تهران است که به طور تخصصی به پرونده‌های مهریه می‌پردازد تخصص ایشان در این زمینه به دلیل سر و کار داشتن بسیار با پرونده‌های این چنینی است. علاوه بر این‌، ایشان با دلسوزی بسیار پرونده‌های خود را تا رسیدن به نتیجه دلخواه پیگیری می‌کنند.

دکتر احمد زهره وند در دفتر کاری خود کادری را جمع آوری کرده که بسیار مجرب و سرشناس هستند وجود این افراد در دفتر کاری دکتر زهره وند یکی از نکات مثبت ایشان در زمینه کاری است.

حق الوکاله‌ای که دکتر احمد زهره‌وند برای موارد مهریه در نظر گرفته‌اند، به طور کامل با قوانین مربوطه هماهنگ شده است و در زمان پرداخت برای موکلین هیچ مشکلی پیش نمی‌آید.

حضور قوی و تصمیم‌گیری ایشان در دادگاه‌ها و دفاع مؤثر از موکلان با بیانیه‌های شیوا و قاطع، به دستیابی به نتایج مطلوب بسیار کمک کننده است.

مزایای وکیل مهریه

از جمله ویژگی‌هایی که یک وکیل را به یک وکیل مهریه در تهران با مهارت و تخصص بالا تبدیل می‌کند علاوه بر علم و دانش بالای او در این زمینه، سابقه درخشان وکیل در امور مربوط به مهریه است.

تجربه و مهارت وکیل در پیگیری پرونده‌های بیشتر در زمینه مهریه، نشان‌دهنده تبحر او در این زمینه است. با توجه به اطلاعات ارائه‌شده درباره مفاهیم مهریه و رویکردهای حقوقی، هنوز نکاتی وجود دارد که تنها وکیل متخصص در زمینه مهریه در تهران قادر به پیگیری و حل آنها است.

در مواقعی، عدم حضور وکیل ماهر ممکن است منجر به تأخیر در فرآیند دریافت مهریه گردد. از دیگر مزایای وکیل مهریه در تهران می‌توان به موارد زیر از جمله:

  • نیاز نداشتن به وکیل در مراحل های مختلف
  • سرگردان نشدن در اداره ثبت و با در مراحل های قانونی
  • سریع تر انجام شدن مراحل توقیف و مزایده
  • نرفتن به شهر دیگری برای پیگیری

وکیل نیز باید دارای تسلط کامل به تمامی قوانین مرتبط با مهریه، ازدواج و طلاق باشد و در این راستا، مواد قانونی ۱۰۷۸ و ۱۱۰۱ از اهمیت بسیاری برخوردار باشند.

وی همچنین باید اطلاعات کاملی از قوانین و مواد قانونی مرتبط با صدور اجرائیه، مزایده و مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دستگاه قضایی داشته باشد.

حضور یک وکیل متخصص می‌تواند به عنوان یک راهکار مؤثر برای حل این اختلافات تبدیل شود. لازم به ذکر است که با داشتن تخصص کامل در این زمینه و بهره‌مندی از تمامی ویژگی‌های مناسب، دکتر زهره‌وند می‌تواند گزینه مناسب و اثربخشی برای پرونده‌های این چنینی باشد.

دادخواست اعسار و تقسیط مهریه در قانون

در ابتدا باید اشاره کرد که تمامی این موارد با کمک از وکیل مهریه در تهران صورت می‌گیرد. زیرا باید در چنین اموراتی از فردی که دارای تخصص و مهارت کافی در این زمینه باشد دعوت به همکاری شود.

زمانی وجود دارد که فرد توانایی پرداخت مهریه زن را ندارد و این امر به دلیل نداشتن تمکن مالی و یا نبود دسترسی به اموال خود است که در این صورت می‌تواند به دادگاه درخواست دهد تا مهریه را به صورت اقساطی پرداخت کند. به این دادخواست در حقوق دادخواست اعسار گفته میشود.

در چنین حالتی ممکن است مرد تا زمان بررسی درخواست خود به مدتی به زندان ارسال شود؛ اما اگر امکان مالی یا شرایط پرداخت او در دادگاه تأیید شود، او به سرعت آزاد خواهد شد و مهریه به شکل اقساطی برای او تعیین خواهد شد.

البته اعسار در پرداخت مهریه ممکن است دائمی نباشد.

مراجع صالح برای مهریه

همانطور که قبلاً توضیح داده شد، مطالبه مهریه از طریق دفترخانه، ثبت، و ادارات اجرای اسناد قابل انجام است.

اگر اموال زوج شناسایی نشده یا توقیف نشده باشد، یا اگر اموال کفایت نکند و یا تصمیم به توقیف اموال توسط اجرای احکام دادگاه‌ها گرفته شده باشد.  زوج می‌تواند با تدارک گواهی عدم امکان اجرائیه، درخواست ادامه مطالبه مهریه خود را در دادگاه ثبت کند.

در صورتی که مرد از پرداخت مهریه اعسار کند و امکان شناسایی یا توقیف اموال وی ممکن نباشد. زن می‌تواند با تقدیم دادخواست اعسار، درخواست تقسیط پرداخت مهریه متناسب با وضعیت مالی خود را ارائه دهد.

در دادگاه با ارائه مدارک مرتبط و شواهدی همچون شهادت شهود، لیست اموال، و اگر امکان دارد، پرینت حساب‌های بانکی، اعسار از پرداخت مهریه را اثبات کرده و از پرداخت مهریه به صورت یکجا معاف گردد.

با این وجود، دکتر احمد زهره‌وند، وکیل مهریه با تخصص و تجربه خود در امور حقوقی مرتبط با مهریه، یک منبع قابل اعتماد و موثق برای حل و فصل قضایای مرتبط با این حقوق مهم است.

چگونگی پرداخت مهریه و قوانین آن

اکنون با توجه به افزایش مهریه‌ها و عدم توانایی زوج در پرداخت آن، قانونی وضع شده است که در صورتی که مهریه زوجه ۱۱۰ سکه یا کمتر باشد. هر زمان که درخواست پرداخت مهریه توسط زوجه صورت گیرد، زوج ملزم به پرداخت کامل آن است.

اگر این حجم مالی برای مرد در دسترس نباشد و او اموالی را به عنوان مهریه جهت توقیف نداشته باشد، احتمالاً منجر به ارجاع مرد به زندان خواهد شد. پس از این اتفاق، با استفاده از وکیل، ایشان می‌توانند دادخواست اعسار و یا تقسیط مهریه را پیگیری کنند.

دادخواست اعسار و تقسیط مهریه زمانی مطرح می‌شود که فرد نتواند به صورت یکجا مهریه را پرداخت کند، یا اموالش مصادره شده باشد و از طریق آنها قادر به تسویه مهریه زوجه نباشد.

در این صورت، دادخواست اعسار به دادگاه ارسال می‌شود و پس از انجام بررسی‌ها، تصویب یا رد آن اعلام می‌شود. در صورت تایید دادخواست اعسار، فرد از زندان آزاد می‌شود و مهریه به صورت اقساطی برای او تعیین می‌شود. البته، دوره عسر ممکن است دائمی نباشد.

در حالت دوم، زمانی که مهریه زوج بیشتر از ۱۱۰ سکه است، ۱۱۰ سکه به زوجه پرداخت می‌شود. سپس دادگاه درباره باقی‌مانده مهریه تصمیم می‌گیرد و این تصمیم بر اساس توان مالی زوج اتخاذ می‌شود.

چرا از وکیل مهریه استفاده کنیم؟

با توجه به قوانین کشور ما، زن حق دارد که به طور آزادانه بر اموال خود تصرف کند و شوهر هیچ حقی در دخالت در اموال زن ندارد.

مهریه نیز به عنوان یکی از اموال شخصی زن محسوب می‌شود و زن می‌تواند با کمک وکیل مهریه در تهران به راحتی آن را مطالبه کند.

استفاده از خدمات وکیل مهریه در تهران می‌تواند در تسریع فرآیند مطالبه مهریه مؤثر باشد. زیرا، مهریه حق مشخص زوجه است و او موظف است آن را هر زمانی که زوجه مطالبه کند، به او پرداخت کند.

امور مطالبه ی مهریه با یک وکیل ماهر در زمینه ی امور مهریه به آسانی قابل دریافت است. درست است که طلب کردن مهریه عندالمطالبه برای زن این گونه است که مرد باید در هر شرایطی که باشد مهریه را بزن تقدیم کند.

اما در مهریه عندالاستطاعه وجود یک وکیل در امور کار بسیار موثر خواهد بود زیرا برای دریافت مهریه عندالاستطاعه باید توانایی مالی زوج به اثبات دادگاه برسد و این امر تنها از یک وکیل ماهر برمی‌آید.

اگر بخواهید بدون دردسر و در کوتاه‌ترین زمان ممکن مهریه خود را طلب کنید نیاز شدیدی به یک وکیل ماهر دارید.

زیرا وکیل ماهر در زمینه‌های مربوط دارای تخصص و علم است و می‌تواند شرایط را بررسی کرده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن شما را به حق خود برساند.

اموری هستند که تنها یک وکیل قادر به پیگیری آنها در دادگاه است و نمی‌توان به یک شخص عادی این مسائل را واگذار کرد. یکی از این موارد، ممنوعیت خروج زن پس از درخواست مطالبه مهریه می‌باشد.

سخن پایانی

در این مقاله سعی کردیم تا حدود زیادی شما را با مهریه و امور مربوط به مطالبه آن و همچنین وکیل مهریه در تهران و ویژگی‌های آن آشنا کنیم.

ولی هرگز یادتان نرود که توانایی خواندن و مطالعه شما به اندازه‌ای بالا نمی‌رسد که بتوانید بدون نیاز به وکیل، امور خود را مدیریت کنید. زیرا این موضوع نیاز به تخصص و مهارت در زمینه خودش دارد.

با این وجود می‌توانید در چنین مواقعی از تخصص و مهارت بسیار بالای دکتر زهره‌وند استفاده کنید و روند پرونده خود را رو به موفقیت پیش ببرید. چرا که دکتر زهره‌وند دارای سابقه زیادی در این زمینه دارد و جزء وکلای برتر کشور به شمار می‌رود.

 

 

1 دیدگاه

  • اگر مهریه سکه باشد و زن از طریق اداره ثبت اقدام کند و 2سوم مهریه را نقد کند آیا بقیه سکه ها باتوجه به نرخ روز سکه محاسبه می شود یا همان قیمت نخست ودر صورت نرخ روز آیا تورم غیرمنطقی نرخ سکه در طی 2سال اخیر ملاک است یا میانگین نرخ تورم 2سال به طور کل چگونه از دام یگ زن مردم آزار نجات پیدا کنیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *